Hai Softwares Thông Dụng Để Viết Tiếng Việt

* * *

A – VPS43 của Hội Chuyên Gia

Bài nầy đề cập đến software « VPS4.3 » , mà đại đa số người Việt Hải Ngoại xử dụng . Trước đây VPS43 được lấy dễ dàng nơi « http://vps.org » . Nay , phải là hội viên … Chương trình nầy giúp bạn viết được nhiều dạng chữ như VPS , VNI … và nhứt là Unicode ( là dạng chữ mà tuyệt đại đa số đang dùng ) . Càng ngày càng ít người xài những dạng chữ kia .

Nếu vì lý do gì bạn không lấy được trên mạng , mời bạn vào ▼

http://ttv211.free.fr/Softwares/VPSkeys43.exe

* * *

1 – Install Software VPSkey43

Click vào link trên để download và cất tạm file « VPSkeys43.exe » đâu đó
( trong máy hoặc trong 1 USB ) ▼

Double click vào file « VPSkeys43.exe »  rồi click Yes ▼

Click Next ▼

Click Next ▼

Bỏ bớt spaces không cần thiết rồi Next ▼

Click Install ▼

Như vậy là xong .

Trên nguyên tắc bạn sẽ thấy cái Icon của VPSkeys43
nằm nơi hàng Quick Launch phía dưới Màn Ảnh .

Nếu không , bạn chịu khó vào « C:/Program Files » ▼

Double Click vào folder Vpskeys để chọn icon VPSKEYS.EXE

Right Click vào Icon của VPS ▼

Right Click vào Bureau ▼

Chỉnh lại cho gọn ▼

Trên nguyên tắc Bạn sẽ thấy cái Icon màu xanh
của VPSkeys nơi hàng Quick Launch▼


* * *

Program VPSkeys43 tự động để Autoload có thể gây phiền phức , đề nghị chọn option bỏ Autoload . Như vậy khi cần xài , ta cứ Click ( nếu IconVPS nằm ở hàng Quick Launch ) hoặc Double Click nếu IconVPS nằm ở Màn Ảnh .

Khi viết trong Word , thỉnh thoảng Ta có trục trặc vì ký tự ( caractère / character ) bị tách rời . Ta bỏ vết gạch chữ v trong ô vuông OptionsEditSmartCut&Paste » là xong ▼

* * *

B – Unikeys của « www.unikey.org »

Bài nầy đề cập đến software Unikey mà đại đa số người Việt trong Quốc Nội dùng để viết tiếng Việt . Chương trình miễn phí nầy rất đơn giản , rất nhẹ và thích hợp với tất cả « hệ thống điều hành » ( Operating Systems / OS ) .

Gõ trong Google Unikey để lấy về . Program nầy do 1 cựu sinh viên Việt Nam du học Tiệp Khắc thực hiện . Tôi vừa download được 4 files : 2 cho Windows 32 bits và 2 cho Windows 64 bits ; 2 files dành cho PC và 2 files dành cho USB ( portable , mobile ) .

Cái mới nhứt ( xài từ 2014/08/23 ) là « Unikey 4.2 RC4 »

Nếu vì lý do gì bạn không lấy được trên mạng , mời bạn vào ▼

http://htttd.free.fr/FilesZip/Unikey42RC4-140823W32.zip

http://htttd.free.fr/FilesZip/Unikey42RC4-140823W64.zip

* * *

Install Software Unikey

Mở file Unikey42RC4-140823W32.zip

Copy file « UnikeyNT.exe » vào Desktop/Bureau

Ta thấy nơi Màn Ảnh ( Desktop / Bureau ) cái icon ▼

Right Click vào icon để rename như « UnikeyNT.exe » cho gọn

Muốn xài Double Click vào Icon trên ▼

Muốn chọn 1 trong 2 options để viết theo dạng Telex ( Unicode )
click và icon Unikey rồi click « Mở Rộng » để chọn option ▼

▲ Trên đây là Option 1 ( mặc định ) viết Hòa

Dưới đây là Option 2 viết Hoà ( có 2 chọn lựa để làm option )

Hình trên có đánh dấu 2 ô
Hình dưới chỉ có đánh dấu 1 ô

Nhớ là khi thay đổi Option ,
phải click vào khung có từ Đóng ( để confirm ) .

Muốn kết thúc program , Right Click vào chữ V đỏ rôi click Kết Thúc .

Hoặc click vào mũi tên trắng rồi Right Click vào chữ V đỏ như trên .

Cách viết được hướng dẫn ► http://unikey.org/manual/ukmanual.htm

Ghi Chú : Apple dùng Unikey để viết tiếng Việt . Sau IOS 4.2 ( 2010/11/22 ) Apple dùng Option 2 viết Hoà . Trước đó Apple dùng Option 1 viết Hòa .

Webma TTVinh 2016/07/21

About Vinh2SG

Born in SaiGon - Capital of South VietNam Captain on B727 & Air VietNam 1974-75 Pilot on B7(3-4)7 & Corse Air International
This entry was posted in TổngQuátHD and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.